வியாழன், 28 ஏப்ரல், 2011

தாத்தாப் பாட்டு

தாத்தாப் பாட்டு
----------------------------
பாப்பாக் களுக்காகப்
படைக்கப் பட்டவர்கள்
தூக்கி வைத்து
தொட்டில் ஆனவர்கள்
தூங்க வைத்து
கட்டில் ஆனவர்கள்
மறந்து போய் விட்ட
மழலை வாழ்க்கையை
பேரன் பேத்தியின்  
பிறப்பில் பார்ப்பவர்கள்  
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக