செவ்வாய், 26 ஏப்ரல், 2011

ஓலை விசிறிகள்

ஓலை விசிறிகள்
--------------------------
பச்சை ஓலையிலே
பனைமட்டை விசிறி
கலர்க்   கலராய்க்  
கட்டி வச்ச விசிறி
காஞ்ச ஓலையிலே
தென்னை மட்டை விசிறி
பிஞ்சு விழுந்தா
பிரம்பாகும் விசிறி
கரண்ட்   போனாலும்
காத்து தரும் விசிறிகள் 
----------------------------நாகேந்திர பாரதி


2 கருத்துகள்: