ஞாயிறு, 24 ஏப்ரல், 2011

மின் சோரம் போனது

மின் சோரம் போனது
-----------------------------------
மரச் சட்டங்களும்
மகா சுவிட்சுகளும்
சிமெண்டுக்   கம்பங்களுமாய்   
சேர்ந்த மின்சாரம்
மெலிந்த சுவிட்சுகளும்
ஒளிந்த கம்பிகளுமாய்
பரிணாம வளர்ச்சியில்
பக்குவம் ஆனபின்
சோரம் போனது
சோகம் ஆனது
---------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக