வியாழன், 21 ஏப்ரல், 2011

விடுமுறை விருப்பம்

விடுமுறை   விருப்பம் -  ( பாக்யா - மே 20-26 /2011)
--------------------------------
கிராமத்து அமைதிக்கு
நகரத்தில் ஆர்வம்
நகரத்து வேகத்தில்
கிராமத்தின் நாட்டம்
விடுமுறை நாளில்
விருப்பப் பயணம்
சொல்லாமல் போனதால்
சொந்தங்கள்   பார்த்தது
கிராமத்து, நகரத்து
வீட்டினில்  பூட்டு
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக