ஞாயிறு, 17 ஏப்ரல், 2011

காதல் அகராதி

காதல் அகராதி
--------------------------
தெரியாது என்ற சொல்லில்
தெரிந்து விடும் காதல்
நடக்காது என்ற சொல்லில்
நடந்து விடும் காதல்
முடியாது என்ற சொல்லில்
முடிந்து விடும் காதல்
மறக்காது என்ற சொல்லில்
மறந்து விடும் காதல்
பிரியாது என்ற சொல்லில்
பிரிந்து விடும் காதல்
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக