வெள்ளி, 15 ஏப்ரல், 2011

இயக்குநர் பார்வை

இயக்குநர்   பார்வை
----------------------------------
இயக்குநர் பார்வையில்
பொன்னியின் செல்வன்
வந்தியத் தேவனுக்கு
வசனம் கிடையாது
ஆழ்வார்க் கடியான்
அடி உதை வாங்கணும்
குந்தவை, நந்தினி
குளியல் காட்சிகள்  
கோடியில் செலவு
மூடியில் வரவு
--------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக