வெள்ளி, 1 ஏப்ரல், 2011

பொன்னியின் செல்வன்

பொன்னியின் செல்வன்
-----------------------------------
பொன்னியின் செல்வன்
திரைப் படம் ஆகுதாம்
வந்தியத் தேவனின்
வம்பு வருமா
குந்தவை நாச்சியாரின்
குறும்பு வருமா
அருண்மொழி வர்மரின்
அடக்கம் வருமா
வானதிப் பெண்ணின்
மயக்கம் வருமா
பெரிய பழுவேட்டரையரின்
கர்ஜனை வருமா
காலாந்தக கண்டரின்
வீரம் வருமா
ஆதித்த கரிகாலனின்
ஆணவம் வருமா
நந்தினி தேவியின்
பழிவெறி வருமா
அநிருத்த பிரம்மராயரின்
அமைச்சு வருமா
ஆழ்வார்க் கடியானின்
தந்திரம் வருமா
ரவி தாசனின்
சதிகள் வருமா
சோமன் சாம்பவனின்  
ஆட்டம் வருமா
சுந்தர சோழரின்
துக்கம் வருமா
மந்தா கினியின்
பாசம் வருமா
செம்பியன் மாதேவியின்
பக்தி வருமா
மலையமான் மகளின்
மௌனம் வருமா
குடந்தை ஜோதிடர்
வீடு வருமா
மது ராந்தகரின் 
வேஷம் வருமா
மணி மேகலையின் 
காதல் வருமா
பூங்கு ழலியின்
பாட்டு வருமா
சம்பு வரையரின்
சபதம் வருமா
சேந்தன் அமுதனின்
தியாகம் வருமா
காஞ்சியில் இருந்து
குதிரை வருமா
பல்லக்கும் படகும்
பவனி வருமா
பொம்மை முதலை
வேலும் வருமா
பெண்கள் கிண்டல்
பேச்சும் வருமா
குந்தவை நந்தினி
மோதல் வருமா
கூர்முனைப் பார்வை
பேச்சும் வருமா
வெண்ணா   ற்றில்
வெள்ளம் வருமா
நாகை கடலில்
புயலும் வருமா
புத்த விஹாரம்
அமைதி தருமா
இலங்கைப் போரின்
விளக்கம் வருமா
சோழ நாட்டின்
சரித்திரம் வருமா
காவிரித் தாயின்
கருணை வருமா
மாடப் பெண்ணின்
கூச்சல் வருமா
மன்னர் நோய்ப்
படுக்கை வருமா
நாயகர் துவந்த
யுத்தம் வருமா
நட்பும் கிண்டலும்
கலந்து வருமா
இருட்டு மண்டபக்
கொலையும் வருமா
எல்லோர் மேலும்
சந்தேகம் வருமா
ஆழக் கடலில்
முகமும் வருமா
பாதாளச் சிறையின்
விரல்கள் வருமா
கல்கி தொட்ட
கேள்விகள் வருமா
நந்திபுர நாயகி
விடைகள் வருமா
அஞ்சு பாகமும்
ஒழுங்காய் வருமா
படித்த அனுபவம்
படத்தில் வருமா
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


2 கருத்துகள்: