திங்கள், 28 மார்ச், 2011

காதல் பயணம்

காதல் பயணம்
-------------------------
பஸ்ஸின் படிக்கட்டில்
தொங்கு பயணம் ஆபத்து
ரயிலின் மேற்கூரையில்
தூங்கு பயணம் ஆபத்து
இருநூறு வேகத்தில்
கார் பயணம் ஆபத்து
கண்ணைக் கட்டி
நடைப் பயணம் ஆபத்து
பெண்ணைத் தொடரும்
காதல் பயணம் ஆபத்து
----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

3 கருத்துகள்: