வியாழன், 24 மார்ச், 2011

இருட்டின் ரகசியம்

இருட்டின் ரகசியம்
----------------------------
இருட்டைப் பார்க்க
வெளிச்சம் வேண்டாம்
இமைகளை மூடினால்
தெரியும் இருட்டு
கருப்பு நிறமாய்
கவிதைத் திறமாய்
இருட்டின் ஆழத்தில்
கரைவது  இன்பம்
இருட்டில் தெரியும்
இறைவன் பிம்பம்
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி1 கருத்து: