செவ்வாய், 1 மார்ச், 2011

திருவிழாக் காசு

திருவிழாக் காசு
-----------------------------
திருவிழாக் காசுக்குத்  
தெருவோரத் தின்பண்டம்
சீனிச்சேவு காராச்சேவு
சிவப்புமிட்டாய்க்   கடிகாரம்
வாழைப்பழம் பொரிகடலை
வயிறார மொங்கிட்டு
விளையாண்டு முடிஞ்சாக்க
திருவிழா முடிஞ்சாச்சு
தெருவெல்லாம் காலியாச்சு
அடுத்த வருஷத்துக்கு
அரை ரூபாய் சேந்தாச்சு
-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: