செவ்வாய், 1 மார்ச், 2011

பெயர் மாறியவர்கள்

பெயர் மாறியவர்கள்
----------------------------------------
'என்னங்க' என்றவுடன்
திரும்பிப் பார்க்கும் கணவன்மார்கள்
'என்னம்மா' என்றவுடன்
திரும்பிப் பார்க்கும் மனைவிமார்கள்
'ஏய் மீனு' என்றவுடன்
திரும்பிப் பார்க்கும் மீன்வண்டிக்காரர்
'கத்தரிக்காய்'   என்றவுடன்
திரும்பிப் பார்க்கும் காய்வண்டிக்காரர் 
ஆகுபெயர் ஆகிவிட்டு
பெயர் மாறிய பேர்வழிகள்
-------------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: