திங்கள், 14 பிப்ரவரி, 2011

சந்திப்பூப் பூத்தது

சந்திப்பூப் பூத்தது
--------------------------
முதல் சந்திப்பில்
முறைத்துப் போனாள்
இரண்டாம் சந்திப்பில்
என்ன என்றாள்
மூன்றாம் சந்திப்பில்
முடியாது என்றாள்
நாலாவது சந்திப்பில்
நலமா என்றாள்
ஐந்தாவது சந்திப்பில்
அடைக்கலம் ஆனாள்
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக