திங்கள், 28 பிப்ரவரி, 2011

பண்பாடும் படக் காட்சியும்

பண்பாடும் படக் காட்சியும்
-----------------------------------------
கபடி விளையாடி
காலொடிந்து கிடந்தாக்க 
காசில்லை ஆஸ்பத்திரிக்கு
கிரிக்கெட் விளையாடி
சுண்டுவிரல் சுளுக்கானா
சுத்தித் சுத்தி   மருத்துவம்
மக்களின் ஆதரவு
மாறிப் போனதற்கு
பண்பாடு காரணமா
படக்காட்சி காரணமா
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக