வியாழன், 24 பிப்ரவரி, 2011

சாதி சனம்

சாதி சனம்
--------------------
வடக்குத் தெரும் தெக்குத் தெரும்
வரத்துப் போக்கு இல்லை
கனத்த மழை பெஞ்சு
கண்மாய் உடைஞ் சாச்சாம்
வீட்டுக்கு ஒரு ஆளை
வரச் சொல்லித் தண்டோரா
வடக்குத் தெரு மண்ணு   வெட்ட
தெக்குத் தெரு தலை சுமக்கும்
ஊருக்கு ஒண்ணுன்னா
ஒண்ணாகும் சாதி சனம்
---------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

  கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக