புதன், 23 பிப்ரவரி, 2011

பிரிவில் பூத்த உறவு

பிரிவில் பூத்த உறவு
--------------------------------
கோடி வீட்டிலே
கேதம் விழுந்துச்சு
கேக்கப் போனது
அம்மாவும் பையனும்
பிரிஞ்சு கிடந்த
உறவுக் குடும்பம்
அப்பாவை இழந்த
அப்பாவிப் பொண்ணுக்கு
கண்ணாலே ஆறுதல்
சொன்னானே பையன்
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: