புதன், 16 பிப்ரவரி, 2011

பாழாய்ப் போன பால்

பாழாய்ப்   போன   பால்
-----------------------------------------
வாசலுக்கே பசு வந்து
வார்த்த பாலை வடிகட்டி
நுரை ததும்பும் காப்பியாக்கி
நுகர்ந்தபடி குடித்ததப்போ
சைக்கிளிலே வந்த பால்
பாக்கெட்டைக் கீறிவிட்டு
காய்ச்சையிலே   கெடாவிட்டால்
காப்பியாக்கிக் குடிப்பதிப்போ
பசுமடியின் பால் மாறி
பாக்கெட்டில்   பாழாய்ப் போச்சு
------------------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: