வியாழன், 10 பிப்ரவரி, 2011

காதல் தினம்

காதல் தினம்
------------------------------
கால் முதல் தலை வரை
கண்களாலே கட்டிப் போடும்
காலை முதல் மாலை வரை
கண்டபடி அலைய வைக்கும்
வரச் சொல்லிக் காக்க வைத்து
வந்த பின்னே சாக்கு சொல்லும்
பொய்க் கோபம் போன  பின்பு
புதிதாகக் கோபம் கொள்ளும்
வாலிபப் பருவத்திலே
வயசுக்  கோளாறு தான்
காணும் தினங்கள்  எல்லாம்
காதல் தினங்கள் தான்
-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக