செவ்வாய், 1 பிப்ரவரி, 2011

கலையும் கலை

கலையும் கலை
----------------------------
கருப்பு வெள்ளைப் படங்களாகக்
குடும்பக் கதை காலம் போய்
கலர்க் கலர்ப் படங்களில்
உடைக் குறைப்பு ஆன பின்பு
கண்றாவி நடனங்கள்
தொல்லைக் காட்சி ஆன பின்பு
என்ன ஆகும் எதிர்காலம்
எண்ணவே  நடுக்கம் தான்
மேற்கத்தியப் பாதிப்பில்
மெல்லச் சாகும் தமிழ்க் கலை
--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: