செவ்வாய், 1 பிப்ரவரி, 2011

விட்டு, விட்டு

விட்டு, விட்டு
-------------------------
கூட்டம் கூட்டமாய்
கூடி வந்து நிற்பார்கள்
ஒருவரை மட்டும்
ஒதுக்கி விட்டுப் போவார்கள்
பழையவரும்   புதியவரும்
பாதையிலே சேர்வார்கள்
விட்டு, விட்டு வருவார்கள்
விட்டு விட்டுச் செல்வார்கள்
இருப்பவரும் போவோருமாய்
இருக்கின்ற இடுகாடு
---------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக