சனி, 15 ஜனவரி, 2011

பிரிவின் ஓரங்கள்

பிரிவின் ஓரங்கள்
-------------------------------
ரெயில் கிளம்பும் போது
நிறையும் கண்ணீர்
மெயில் பார்க்கும் போது
மறைக்கும் பார்வை
போனில் பேசும் போது
அடைக்கும் தொண்டை
நேரில் நிற்கும் போது
நிறையும் நிம்மதி
பிரிவின் ஓரங்களில்
எத்தனை உணர்ச்சிகள்
----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக