வெள்ளி, 28 ஜனவரி, 2011

கிராமக் காட்சி

கிராமக் காட்சி
--------------------------
எக்ககுடிக் கடையிலே
முடியை வெட்டிபுட்டு
நல்லாங்குடிக் கண்மாயிலே
முங்கிக் குளிச்சுப்புட்டு
புக்குளம் சடச்சிக்கு
பொங்கல் வச்சு கும்பிட்டு
உத்தர கோச மங்கை
ஊருக்குத் திரும்பையிலே
வழியெல்லாம் வயக்காடு
வயலெல்லாம் கருதறுப்பு
வைக்கோல்     படப்போடு 
வரப்பெல்லாம்   ஒப்படிநெல்
-------------------------------------------- நாகேந்திர பாரதி
 

1 கருத்து: