வியாழன், 27 ஜனவரி, 2011

பரட்டை பாட்டு

பரட்டை பாட்டு
---------------------------------
ஏழரைக் கட்டையிலே
எடுத்து விட்டான்னா
பக்கத்தூரு கேக்கும்
பரட்டை பாட்டு
ராமாயணம் பாரதம்
ராத்திரிக்குச் சொன்னாக்க
ஊரே உறங்காது
உக்காந்து கேக்கும்
சம்சாரம் போனதும்
சாராயம் ஆயிட்டான்
நேத்துப் போயிட்டான்
காத்தும் போயாச்சு
-----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: