சனி, 15 ஜனவரி, 2011

போதுமடி எனக்கு

போதுமடி எனக்கு
---------------------------
அடி போடி நீ எனக்கு
போதுமடி   இந்த சோகம்
உன்னைப் பார்த்த ஞாபகம்
போதுமடி என் விழிகளுக்கு
உன்னைத் தொட்ட ஞாபகம்
போதுமடி என் விரல்களுக்கு
உன்னைப் பிரிந்த ஞாபகம்
போதுமடி என் கால்களுக்கு
உன்னை நினைக்கும் ஞாபகம்
போதுமடி என் நெஞ்சுக்கு
------------------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக