வியாழன், 6 ஜனவரி, 2011

மார்கழி மாதம்

மார்கழி மாதம்
---------------------------
அதிகாலை எழுந்து
அழகாகப் பெருக்கி
சாணிநீர் தெளித்து
சமபுள்ளி வைத்து
பூக்கோலம் போட்டு
பூசணிப்பூ நட்டு
மலர்கின்ற காலை
மார்கழியின் மாதப்
பாவைப் பாடலில்
பாவங்கள் ஓடும்
--------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக