புதன், 5 ஜனவரி, 2011

குரு வணக்கம்

குரு வணக்கம்
------------------------
கையில் பிரம்பில்லை
கடுகடு முகமில்லை
சொல்லில் சூடில்லை
சுட்டும் விரலில்லை
படிப்பும் பண்பும்
சேர்த்துக் குழைத்து 
சுவையைக் கூட்டிச்
சொல்லிக் கொடுத்ததால்
குருவை மிஞ்சிய
தெய்வம் இல்லை
------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக