திங்கள், 3 ஜனவரி, 2011

புத்தாண்டு புலர்ந்தது

புத்தாண்டு புலர்ந்தது
---------------------------------------
பொங்கும் மங்கலம்
எங்கும் தங்கிடும்
புத்தாண்டு  வந்தது
புது சுகம் தந்தது
இன்பம் விளைந்தது
துன்பம் தொலைந்தது
எங்கும் அமைதி
நின்று நிலைத்தது 
இரண்டா யிரத்து
பதினொன்று முளைத்தது
--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: