வெள்ளி, 31 டிசம்பர், 2010

காதலுக்கு பலியானால்..

காதலுக்கு பலியானால்..   (தினத்தந்தி - 20/02/2011)
-------------------------------------------
சுண்டு விரல் பட்டாலே
சுகம் ஒன்று உண்டாகும்
மந்திரத்தில் கட்டுண்டு
மனம் ஒன்று திண்டாடும்
பார்த்தாலும் சிரித்தாலும்
பைத்தியமாய் ஆகி விடும்
பகலுக்கும் இரவுக்கும்
வித்தியாசம் தெரியாது
பாவம் தான் காதலுக்கு
பலியானால் இப்படித்தான்
----------------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: