சனி, 18 டிசம்பர், 2010

சேமிப்புச் சிந்தனை

சேமிப்புச் சிந்தனை
-----------------------------------
செலவைக் குறையுங்கள்
சேமிப்பை வளருங்கள்
ஒரு ரூபாய் சேர்ந்து
ஒரு கோடி ஆகும்
நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும்
நன்மைகள் சேரும்
சேமிப்புச் சிந்தனை
மாநாடு முடிந்தது
மொத்தச் செலவு
பத்தே லட்சம்
---------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக