வியாழன், 2 டிசம்பர், 2010

தொடர்வதில் துன்பம்

தொடர்வதில் துன்பம்
-----------------------------------------
அவள் என்ன
செய்வாள் பாவம்
பார்த்தது பிடித்ததால்
பேச விட்டாள்
பேசுவது பிடித்ததால்
தொடவும் விட்டாள்
தொடுவது பிடித்ததால்
தொடர விட்டாள்
தொடர்வது துன்பமாய்
தூரம் விட்டாள்
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக