சனி, 18 டிசம்பர், 2010

போக்கு வரத்து

போக்கு வரத்து
---------------------------
பொருளாதார நிபுணர்கள்
ஐந்து பேர் மேடையில்
கலந்துரை யாடிட
ஐம்பது பேர் அரங்கில்
சாலைகளின் சீரமைப்பு
போக்குவரத்து பிரச்னை
அலசி ஆராய்ந்திட்டு
அவரவர் கார்களில்
சாலைகளை அடைத்து
போக்குவரத்தைத் தடுத்து
-----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக