புதன், 15 டிசம்பர், 2010

மழைக் கோலம்

மழைக் கோலம்
-------------------------
மழைக் காலம் வந்துட்டா
மனுஷர் சமத்து
சகதி அடிக்காத
செருப்பு போட்டுக்குவார்
மடக்கு குடையை
மறக்காம எடுத்துக்குவார்
திரும்பி வருவார்
தொப்பலா , திட்டா
செருப்பு வாரு
அறுந்து போச்சாம்
குடைக் கம்பி
வளைஞ்சி போச்சாம்
--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: