செவ்வாய், 28 டிசம்பர், 2010

சிரிப்பை விற்றவன்

சிரிப்பை விற்றவன்
------------------------------------
வேர்க் கடலையோடு சேர்த்து
சிரிப்பையும் விற்பவன்
கால் மணி நேரம்
கலகலப் பாக்கி விட்டு
ஓடும் வண்டியில் இருந்து
குதித்து ஓடுவான்
ஒரு வாரமாகக்
காண முடியவில்லை
மறுபடியும் வந்தான்
வேர்க் கடலை மட்டும் விற்க
---------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

3 கருத்துகள்: