செவ்வாய், 21 டிசம்பர், 2010

வெங்காயப் பெருங்காயம்

வெங்காயப் பெருங்காயம்
-----------------------------------------------
'என்ன பெரிய வெங்காயம்'
என்ற பெரியார் வெங்காயம்
ஏற்படுத்தும் பெருங்காயம்
அடுப்படியில் வலிக்கிறது
வரும்படியைக் கழிக்கிறது
உரிக்கும்போது மட்டும் அல்ல
உச்சரிக்கும் போது கூட
உச்சத்தில் விலையோடு
கண்ணீரை வரவழைக்கும் 
வெங்காயப் பெருங்காயம்
---------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக