ஞாயிறு, 19 டிசம்பர், 2010

பழைய சோறு

பழைய சோறு
-----------------------------
காட்டில் கிடைக்கும்
கோவக்காய் வதக்கி
ஊறப் போட்ட
மிளகாயைப் பிதுக்கி
நேத்து வடிச்ச
பழைய சோற்றோடு
சட்டிக் கலயத்தில்
விட்டுக் குடிக்க
பசிக்கு விருந்து
நோய்க்கு மருந்து
________________________________நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: