சனி, 11 டிசம்பர், 2010

நீர்ச் சலனம்

நீர்ச் சலனம்
----------------------
கண்மாய்நீர்   மேற்பரப்பில்
சுழற்றிவிட்ட சில்லுக் கல்
உருவாக்கும் வட்டங்கள்
வளர்ந்து விரிந்து
கரைந்து மறைவது போல்
பள்ளிப் பருவமும்
கல்லூரிப் பருவமும்
கல்யாணப் பருவமும்
கடந்து முடிந்து
முதுமைப் பருவத்தில்
நின்று போன நீர்ச் சலனம்
---------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: