ஞாயிறு, 5 டிசம்பர், 2010

ஊருணி உடைப்பு

ஊருணி உடைப்பு
-----------------------------------
ஊருணி உடைப்பெடுத்து
ஊரெல்லாம் வெள்ளம்
பாத்திர பண்டமெல்லாம்
தண்ணி வந்து அள்ளும்
மச்சு வீட்டுத் தட்டோட்டில்
மக்களெல்லாம் தஞ்சம்
சாதி இல்லை மதம் இல்லை
சமபந்திச் சாப்பாடு
தண்ணீர் வடிந்த பின்னே
தன் சாதி தன் மதம்
----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: