செவ்வாய், 14 டிசம்பர், 2010

குட்டிச் சுவர்

குட்டிச் சுவர்
----------------------------
ஒரு காலத்தில்
ஏதோ ஒரு வீட்டின்
ஒரு பக்கச் சுவராக
இருந்த போது
பட்ட எண்ணைக் கறைகளையும்
கீறிய சித்திரங்களையும்
பத்திரமாய்க் காத்துக்கொண்டு
மழைக்குப் பயந்து கொண்டு
தனியாக நிற்கிறது
அந்த குட்டிச் சுவர்
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: