வெள்ளி, 12 நவம்பர், 2010

கண்ணீரே ஆழம்

கண்ணீரே ஆழம்
---------------------------
சொல்லாத காதலில்
சுவைக்கும் தருணங்கள்
பார்வையே போதும் 
பேச்சு வெகு தூரம்
புன்னகை ஒரு முறை
கனவினில் பல முறை
பிரிந்து பின் கூடினால்
பேதங்கள் ஓடிடும்
சிரிப்பெல்லாம்    ஓரம்
கண்ணீரே   ஆழம்
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: