வியாழன், 18 நவம்பர், 2010

நடுநிசி நிழல்கள்

நடுநிசி நிழல்கள்
----------------------------
அதிகாலை ஐந்து மணிக்கே
சில பேர் எழுந்து   விடுகிறார்கள்
நடக்கிறார்கள், ஓடுகிறார்கள்
குளிக்கிறார்கள், பாடுகிறார்கள்
கோலம் போடுகிறார்கள்
சமையல் செய்கிறார்கள்
பேப்பர் படிக்கிறார்கள்
காபி குடிக்கிறார்கள்
நமக்கென்னமோ இவர்கள் 
நடுநிசி நிழல்கள்
-----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: