சனி, 13 நவம்பர், 2010

நேரங் காலம்

நேரங்  காலம்
----------------------
உனக்கு மட்டும் இல்லை
அடிக்கு அடி தோல்வி
இரவில் வர எண்ணும்
சூரியனுக்கும் தோல்வி
கோடையில் மலர எண்ணும்
செடிகளுக்கும் தோல்வி
மழையில் பறக்க எண்ணும்
பறவைகட்கும் தோல்வி
நேரம் வரும் பார்த்திரு
காலை வரும் காத்திரு
---------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக