புதன், 24 நவம்பர், 2010

வாய்ப் பாடு

வாய்ப் பாடு
------------------------
எத்தனை பாடங்கள்
படித்தோம் பள்ளியில்
ஆங்கிலம் தமிழ்
அறிவியல்   கணிதம்
வரலாறு புவியியல்
வணிகம் என்று
கேள்விகளும் மறந்தன
பதில்களும் மறந்தன
வாழ்க்கைப் பாடத்தில்
வாய்தான் வெல்லுது
------------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக