செவ்வாய், 16 நவம்பர், 2010

பிரிவில் இன்பம்

பிரிவில் இன்பம்
--------------------------------
எத்தனை வருடங்கள்
எவ்வளவு கண்ணீர்
உறக்கமில்லா இரவுகள்
உணர்ச்சியில்லா நாட்கள்
மறுபடியும் ரோஜா
காட்டியது முகத்தை
அதே வாசம்
அதே நேசம்
பிரிந்து கூடுவதில்
பேரின்பம் உண்டு
-------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: