ஞாயிறு, 14 நவம்பர், 2010

உள்ளே வெளியே

உள்ளே வெளியே
------------------------------
பசி வாய்கள்
ஓட்டலின் உள்ளே
பசிக் கரங்கள்
ஓட்டலின் வெளியே
தங்கக் காணிக்கை
கடவுளின் காலடியில்
சில்லறைக் காசுகள்
பிச்சைக் காரனுக்கு
உள்ளே சுயநலம்
வெளியே பொதுநலம்
-----------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக