செவ்வாய், 2 நவம்பர், 2010

குப்பை மண்ணு

குப்பை மண்ணு
-------------------------------
கண்ணு படக்
கூடா தென்றும்
கருப்பு அண்டக்
கூடா தென்றும்
'மண்ணு' என்று
பேரு வைப்பார்
'குப்பை' என்று
பேரு வைப்பார்
குப்பை மேடு
வளர்ந்த பின்பு
கோபுரமாய்
ஆன பின்பு
குப்பையாக மண்ணாக
பெற்றோரை மதித்திடுவார்
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக