செவ்வாய், 2 நவம்பர், 2010

இயற்கையில் நிறைந்தவர்

இயற்கையில் நிறைந்தவர்
--------------------------------------------------
நிலவினில் தெரிவது
அப்பத்தா முகம்
மலையினில் தெறிப்பது
அம்மாச்சி முகம்
மேகத்தில் ஒளிவது
மாமாவின் முகம்
காற்றினில் நெளிவது
அப்பாவின் முகம்
இறந்தவர் என்றும்
மறைந்தவர் அல்லர்
இயற்கையில் கலந்து
நிறைந்தவர் ஆவர்
-------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக