புதன், 6 அக்டோபர், 2010

மழைக் கோலம்

மழைக் கோலம்
-----------------------------
எந்தச் செருப்புப் போட்டாலும்
பேண்ட்டிலே   பொட்டு
எந்தக் குடை பிடித்தாலும்
சட்டையில்   கொட்டு 
எந்த ஓரம் ஒதுங்கினாலும்
சகதி நீர் பட்டு
எந்தப் பஸ்ஸில் ஏறினாலும்
இருக்கையில் சொட்டு
மழைக் கோலத்தில் வந்தாலே
மனைவியிடம்   திட்டு
----------------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: