புதன், 6 அக்டோபர், 2010

பாப்பாப் பூ

பாப்பாப் பூ
---------------------
பஞ்சு உடலும்
பிஞ்சு விரலும்
குஞ்சு வாயும்
குறும்புச் சிரிப்பும் 
உதைக்கும் காலும்
உருளும் தலையும்
வீசும் கையும்
விக்கலும் தும்மலும்
பாப்பாப் பூவின்
பருவ வளர்ச்சி
-----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: