வியாழன், 21 அக்டோபர், 2010

தொடரும் 'போதும்'

தொடரும் 'போதும்'
----------------------------------
பார்த்துக் கொண்டு
இருந்தாலே போதும்
பேசிக் கொண்டு
இருந்தாலே போதும்
கேட்டுக் கொண்டு
இருந்தாலே போதும்
தொட்டுக் கொண்டு
இருந்தாலே போதும்
தொடர்ந்து கொண்டு
இருந்தாலே போதும்
------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக