வியாழன், 14 அக்டோபர், 2010

மனைவி தாசன்

மனைவி தாசன்
-------------------------
அகமும் புறமும்
அறிந்த காரணத்தால்
அடுப்படி காதல்படி
அழகாய்ப்   படிப்பதால்
வரும்படிக் குள்ளே
வாழ்க்கை நடத்துவதால்
உறவின் நட்பின்
ஒற்றுமை காப்பதால் 
அழுதால் அழுது
சிரித்தால் சிரிப்பதால் 
மனைவியின் தாசனாய்
இருப்பதில் மகிழ்ச்சியே
-----------------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக