செவ்வாய், 5 அக்டோபர், 2010

வேறு வேறு உலகம்

வேறு வேறு உலகம்
-------------------------------------
கன மழை பெய்து
கல்லூரி மூடினா சந்தோஷம்
கலாட்டா நடந்து
கல்லூரி மூடினா சந்தோஷம்
மாணவர் தேர்தல்
கல்லூரி மூடினா சந்தோஷம்
மறு தேதி இன்றி
கல்லூரி   மூடினா சந்தோஷம்
வந்தால் சம்பளம்
வராட்ட கெடையாது சந்தோஷம்
--------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: